|    logowanie | rejestracja
Szybki kontakt
Zadzwoń
+48 15 823 51 27 lub napisz
tarwis@gmail.com
Raty i leasing
Kontakt z konsultantem
Płyn betorast 1l
Cena netto: 15,00 zł

Nr katalogowy: A17/001

18,45 zł
cena brutto / 1 szt.
szt.
Dostępność: W magazynie
Produkt w leasing

OPIS PRODUKTU

Skoncentrowany, silnie kwaśny preparat do usuwania rdzy, kamienia wodnego, nacieków pochodzenia cementowego z powierzchni odpornych na kwasy.
Zawiera inhibitory korozji. Przeznaczony do usuwania betonu z pojazdów mechanicznych i specjalistycznych urządzeń budowlanych. Zalecany do gruntownego czyszczenia.

ZASTOSOWANIE: - urządzenia budowlane,  - betoniarki, - urządzenia specjalistyczne.  
SKŁAD: Zawiera kwas solny do 22%, <5% anionowe środki powierzchniowo czynne.  
SPOSÓB UŻYCIA: Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznego preparatu chemicznego. W zależności od zanieczyszczenia stosować preparat w stężeniu: 10÷20% (1000 ml/10 l wody ÷ 2000 ml/10 l wody). Po zastosowaniu mytą powierzchnię dokładnie zmyć pod ciśnieniem. Nie należy dopuścić preparatu do wyschnięcia powierzchni pokrytej roztworem roboczym.  
ZAGROZENIA: Xi – DraŜniący R36/37/38 – Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. S26 – Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duŜą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza S28 – Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. S36/37/39 – Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.  S38 – W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.  S45 – W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. S1/2 – Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.